ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Інформація про юридичну особу

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФАЙНЕ МІСТО
Скорочена назва ПП «ФАЙНЕ МІСТО»
Код ЄДРПОУ 30837029
Дата реєстрації 03.04.2000
46001, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вул. Січових Стрільців, 1, 2 пов.
Керівник: Пачковська Марія Дмитрівна

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дані Правила конфіденційності (далі по тесту – «Правила») встановлюють порядок отримання, зберігання, обробки, використання і розкриття персональних (особистих та контактних) даних користувачів послуг Мобільного додатку «Радіо - Файне Місто». Дані Правила поширюються на будь-які послуги і сервіси, що надаються Виконавцем через мобільний додаток «Радіо - Файне Місто».

1.2. Дані Правила є невід'ємною частиною Угоди користувача мобільного додатку «Радіо - Файне Місто». Терміни і поняття, що використовуються у даних Правилах аналогічні термінам і поняттям, що використовуються в основному тексті Угоди користувача.

1.3. Використовуючи мобільний додаток «Радіо - Файне Місто» а також сервіси і послуги, що надаються Виконавцем, Користувач виражає свою згоду з цими Правилами. У разі відмови Користувача від дотримання даних Правил, він зобов'язаний припинити використання мобільного додатку «Радіо - Файне Місто».

1.4. Персональні дані Користувачів під час реєстрації, розміщення, отримання і передання інформації в сервісі Мобільного додатку «Радіо - Файне Місто» отримує ПП «Файне МІсто» (Код ЄДРПОУ 30837029; адреса: 46001, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Січових стрільців, буд. 1).

1.5. Виконавець обробляє персональні дані Користувачів виключно в рамках вимог Закону України «Про захист персональних даних» та Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних. Дані правила конфіденційності розроблені відповідно до положень цих документів.

ІНФОРМАЦІЯ, ЯКУ ЗБИРАЄ, ОТРИМУЄ І РОЗМІЩУЄ ВИКОНАВЕЦЬ

2.1. З метою забезпечення доступу Користувачів до сервісу Мобільного додатку «Радіо - Файне Місто», належного використання його функціоналу, Виконавець отримує від Користувачів наступну інформацію:

2.1.1 обов’язкову інформацію, що вимагається при реєстрації для отримання послуг Мобільного додатку, таку як: ім`я та прізвище, адресу електронної пошти, дату народження, стать, номер мобільного телефону та пароль. Усі ці поля є обов’язковими. Виконавець не зможе надати послуги за допомогою Мобільного додатку, якщо Користувач не надасть такої інформації, і, як наслідок, Користувач не зможете створити обліковий запис користувача в мобільному додатку «Радіо - Файне Місто». Обліковий запис дозволяє користувачам зв'язуватися один з одним, щоб висловити зацікавленість у своїх пропозиціях.

2.1.2 фотографію Користувача;

2.1.3 локацію (місцезнаходження) Користувача;

2.1.4 IP-адреса Користувача для ведення журналу активності Користувача;

2.1.5 файли Cookies щоб визначити браузер Користувача і надати залежні від цього сервіси;

2.1.6 інформацію про поведінку Користувача в Мобільному додатку, в тому числі, у разі розміщення Користувачем інформації шкідливого та образливого характеру, тощо;

2.1.7 відповіді Користувачів на будь-які опитування чи анкети на зразок: відгуки про сервіси Мобільного додатку; відгуки про інших Користувачів; відгуки про виконання угод, укладених з іншими користувачами, тощо. Така інформація може бути використана для аналітичних цілей та для розуміння інтересів Користувача.

2.1.8 записи будь-якого листування з Виконавцем;

2.1.9 інформацію, яку Виконавець можемо запросити в Користувача, коли останній повідомляє про технічні проблеми у Мобільному додатку «Радіо - Файне Місто», наприклад, інформацію про предмет звернення Користувача до служби підтримки;

2.2. Вся інформація збирається «як є» і не змінюється Виконавцем в процесі збору даних.

2.3. Реєструючись в Мобільному додатку або здійснюючи вхід в Мобільний додаток за допомогою служб автентифікації соціальних мереж, Користувач надає Виконавцеві згоду на збір та обробку інформації, що доступна із відповідних профайлів в соціальних мережах, а також на публікацію у відповідних соціальних мережах відомостей про дії Користувача в Мобільному додатку.

2.4. При зверненні Користувачів до відділу обслуговування Мобільного додатку, Виконавець може збирати особисту інформацію, необхідну для виконання запиту Користувача і отримання зворотного зв'язку. Виконавець може також зв'язатися з Користувачем, використовуючи існуючу контактну інформацію облікового запису, надану для цієї мети.

2.5. Використовуючи сервіси та інструменти Мобільного додатку «Радіо - Файне МІсто», Користувач надає свою згоду Виконавцю на обробку своїх персональних даних, таких як ім'я користувача; регіон проживання, адреса електронної пошти, контактний телефон, інша контактна інформація за бажанням користувача; ip-адреси, інші комунікаційні дані користувачів; повідомлення, листи, заяви, що передаються користувачу іншими користувачами і навпаки, а також дає свою згоду на передачу своїх персональних даних третім особам.

2.6. Детальні умови щодо отримання, зберігання, обробки, використання і розкриття персональних даних Користувачів описані у розділі 5 «Персональні дані» Угоди користувача Мобільним додатком «Радіо - Файне МІсто».

ВИКОРИСТАННЯ ОТРИМАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

3.1. Інформація, яка збирається від Користувачів використовується з метою:

3.1.1 виконання зобов’язання, які виникають із Угоди користувача Мобільного додатку, а також з метою надання Користувачам інформації та послуг за якими вони звернулися до Виконавця;

3.1.2 надсилання Користувачам інформації, що пов’язана з використанням Мобільного додатку «Радіо - Файне МІсто»;

3.1.3 забезпечення персоналізації облікового запису Користувача;

3.1.4 отримання платежів від Користувача та/або переказу платежів в користь Користувачів;

3.1.5 забезпечення спілкування та взаємодію Користувачів між собою;

3.1.6 надсилання Користувачам рекламних матеріалів та інформації, щоб полегшити надання послуг та щоб пропонувати і рекомендувати Користувачам товари та послуги, які пов’язані із послугами, що надаються Виконавцем та можуть зацікавити користувачів Мобільного додатку;

3.1.7 інформування Користувачів про зміни у сервісі Мобільного додатку «Радіо - Файне МІсто»;

3.1.8 здійснення адміністрування Мобільного додатку та для внутрішньої діяльності, у тому числі, для виявлення та усунення недоліків, аналізу даних, тестування, а також для дослідження, із аналітичними цілями та для проведення опитування;

3.1.9 забезпечення дотримання вимог законодавства України, положень Угоди користувача та цієї Політики конфіденційності. Певні порушення, які Виконавець вважає неприйнятними, можуть призводити до тимчасового припинення доступу Користувача до облікового запису, як це встановлено Угодою користувача.

3.2. В рамках діяльності мобільного додатку «Радіо - Файне МІсто», Виконавець вправі розміщувати інформацію про Користувача, в тому числі особистого і контактного характеру, необхідну для укладення угод між Користувачами, для надсилання повідомлень і спілкування користувачів між собою, здійснення платежів, тощо.

3.3. Користувачі несуть відповідальність за всю інформацію, що розміщується ними в Мобільному додатку. Користувач повинен уважно усвідомити всі ризики, пов'язані з тим, що він оприлюднює адресу, або інформацію особистого характеру.

3.4. Виконавець зберігає персональні дані Користувача настільки довго, наскільки це необхідно для досягнення цілей, заради яких вони були зібрані, в тому числі для виконання будь-яких юридичних, бухгалтерських вимог, або вимог щодо звітності.

3.5. Для визначення відповідного періоду зберігання Виконавець враховує обсяг, характер персональних даних, потенційний ризик заподіяння шкоди від несанкціонованого використання або розголошення персональних даних, мету, заради яких Виконавець обробляє персональні дані, а також чи може Виконавець досягти цих цілей за допомогою інших засобів, і відповідні юридичні вимоги.

УМОВИ НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ

4.1. Розкриття персональних даних без згоди Користувача або уповноваженої ним особи допускається у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, але не обмежуючись за обґрунтованими запитами державних органів, що мають право подавати заявки та отримувати такі дані.

4.2. Виконавець може надавати персональні дані користувачів на запити компетентних органів, оформлених відповідно до вимог чинного законодавства, в тому числі відповідно до ст. 93 Кримінального процесуального кодексу України

4.3. Відповідно до Політики конфіденційності, Виконавець зобов'язується не передавати в оренду або продавати будь-які персональні дані Користувача. У разі якщо бізнес Виконавця або частина цього бізнесу будуть продані або реорганізовані, та Виконавець передає всі або частину своїх активів новому власнику, то персональні дані Користувачів можуть бути передані покупцеві, щоб забезпечити безперервність обслуговування Мобільного додатку.

4.4. Виконавець в праві передавати певну знеособлену інформацію (дані, які не дозволяють ідентифікувати Користувачів окремо) стороннім постачальникам послуг, довіреним партнерам з метою кращого розуміння, яка реклама або послуги можуть зацікавити Користувачів, поліпшення загальної якості та ефективності послуг в Мобільному додатку.

ЗМІНА/ВИДАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Користувачі в будь-який момент часу можуть змінити/видалити особисту інформацію або відмовитися від розсилки, для чого достатньо скористатися налаштуваннями особистого кабінету. Робота Мобільного додатку в частині надання послуг Користувачу може бути призупинена з моменту зміни/видалення інформації Користувача.

5.2. Достатнім повідомленням Користувачу про видалення чи іншої обробки персональних даних буде лист (інформація), направлений на електронну пошту, вказану Користувачем.

ЗМІНИ В ПОЛІТИЦІ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

6.1. Виконавець вправі оновлювати дану Політику конфіденційності. Нова редакція Політики конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення в Мобільному додатку.

6.2. Користувачі зобов’язуються періодично переглядайте ці умови, щоб бути поінформованими про те, як Виконавець захищає інформацію про Користувачів в Мобільному додатку.

6.3. У разі якщо Виконавцем були внесені будь-які зміни в Політику Конфіденційності, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання сервісів Мобільного додатку «Радіо - Файне МІсто».

6.4. Факт продовження використання Мобільного додатку є підтвердженням згоди і прийняття Користувачем відповідної редакції Політики Конфіденційності.

6.5. Виконавець не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики конфіденційності, інструкцій або вказівок про порядок використання Мобільного додатку, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.

ІНШІ УМОВИ

7.1. У разі, якщо будь-яке положення даної Політики конфіденційності, включаючи будь-яку пропозицію, пункт або їх частину, визнається таким, що суперечить закону, або недійсним, то інші положення, які не суперечать закону, залишаються в силі і є дійсними, а будь-яке недійсне положення, або положення, яке не може бути виконано, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання.

7.2. Користувач має права передбачені Законом України "Про захист персональних даних"

7.3. Ця Політика конфіденційності поширюється на Користувача з моменту, коли під час використання Мобільного додатку «Радіо - Файне МІсто» він при передачі своїх Персональних даних погодився з умовами цієї Політики конфіденційності і діє до тих пір, поки в мобільному додатку зберігається будь-яка інформація про Користувача, у тому числі і персональні дані.